Подсећање на 6. изложбу

Док је гласање на Фејсбуку још актуелно за фотографије које су учествовале на 7. изложби уживајте у фотографијама са шесте.