Контакт

Дом омладине Вршац
Дворска 28
26300 Вршац

geaastro@gmail.com

Сајт је најлепше посматрати у резолуцији 1366*768 и више.

Заштита ауторских права

Сви ауторски садржаји на овом сајту налазе се под заштитом Закона о ауторским и сродним правима.

Коришћење неауторизованих садржаја

Када објављујете неки од садржаја са овога сајта који не подлеже наведеном Закону неопходно је да наведете следеће: „садржај преузет са сајта www.gea.org.rs“ и поставите одговарајући линк ка извору информације.

Одрицање од одговорности

Аутор сајта преноси информације добијене од стране трећих лица (чланови и пријатељи друштва) у најбољој намери и не може бити одговоран за  евентуалне грешке и непрецизности које могу бити узрок директне или индиректне штете које могу настати коришћењем ових информација.

Одговорно лице за одржавање сајта можете контактирати на trekking@trekking.in.rs