Природа јужног Баната

У непосредној близини Вршца, налази се парк природе Вршачке планине. Чланови нашег Друштва предано раде на проучавању, праћењу стања и неговању природе. Сакупљамо и чувамо податке, непрестано увећавамо знање које нам помаже у борби за очувањем биолошке и геолошке разноврсности овог вредног природног резервата. Серијом предавања “Природа Вршачких планина", утичемо на еколошку свест суграђана, упознајемо их са еколошким појмовима и проблемима и упућујемо их на то које природне вредности имају у свом блиском окружењу. Најчешћи гости и предавачи су стручњаци Завода за заштиту природе. Редовно их обавештавамо о нашим опажањима у природи Вршачких планина, као и штетном и непрописном деловању човека.

Погледајте плакате о нашим активностима:

Мали приручник за заштиту водоземаца

Мали Вршачки рит

Мали приручник за заштиту птица

Гмизавци јужног Баната

15 година заштите птица на Вршачким планинама и Малом риту кроз активности Природњачког друштва "Геа"