Мој поглед у васиону 2011

 
Млади људи данас у Србији немају много садржаја који ће им окупирати пажњу и подстаћи их на неку активност или креативну делатност. После више година рада, сматрамо да не постоји наука која може више и јаче да стимулише младе људе за нова достигнућа као што је то у стању астрономија. Поред снажног подстицаја за изучавање науке, астрономија може, нарочито младом човеку, да пружи и велико задовољство, па је бављење њоме вишеструко корисно. Звездано небо је широко и отворено за све, а астрономија је вероватно једина наука којом се могу бавити и у њој уживати подједнако аматери и професионалци.
Пројекат „Мој поглед у васиону 2011“, Природњачко друштво „Геа“ је реализовало у периоду 1. мај – 31. децембар 2011. године, уз финансијску подршку Центра за промоцију науке из Београда.
У оквиру пројекта одржане су презентације у 8 основних и средњих школа у општинама Вршац, Бела Црква и Алибунар, са темом 50 година од првог лета човека у свемир. Такође, одржан је 11. Вршачки астрономски сусрет на коме су предавачи дали преглед најновијих достигнућа у астрономији и сродним наукама. Организовано је више јавних посматрања ноћног неба телескопом, штампан је пригодан летак у 1000 примерака, и направљена је специјална ТВ емисија о пројекту трајања 18 минута.