Фотографије са 8. изложбе

Фотографије са 8. изложбе, одржане 27.12.2011. у Дому омладине. Гласање на Facebook-u.