Астрономија

Астрономска секција прати астрономске појаве, одржава школу астрономије, популарна предавања и телескопска посматрања неба. Поседујемо телескоп Celestron C8. са монтажном EQ 6 и пратећом опремом. Главни астрономски догађај у нашем Друштву је "Вршачки астрономски сусрет", вишедневни скуп, када нам долазе гости из других астрономских друштава. "Вршачки астрономски сусрет" постоји од 2001. године и одржава се једном годишње у време неке значајне астрономске појаве.

Мој поглед у васиону 2010.

Мој поглед у васиону 2011.