11. Дани заштите природе Вршачких планина и јужног Баната

Природњачко друштво „Геа“ из Вршца годинама проучава, популарише и спроводи програме заштите природних вредности јужног Баната. У овој години обележавају се два јубилеја – 100 година заштите шума Делиблатске пешчаре и 30 година од успостављања заштићеног подручја Вршачке планине. Манифестацијом „11. Дани заштите природе Вршачких планина и јужног Баната“, желимо да укажемо на значај ових подручја, такође и на неке актуелне проблеме, а одржаћемо и научно-стручни скуп.
Јужни Банат је богато и занимљиво подручје када је у питању биолошка и геолошка разноврсност. Пружајући се од Дунава на западу и југу, па све до реке Черне и планинског масива Годеану у Румунији, у овом подручју се преплићу утицаји више биогеографских целина – Панонске низије, Балкана и Карпата. Јужни Банат је такође и подручје у којем се сустичу два значајна миграторна коридора у Европи – Моравска котлина и Ђердапска клисура. Када се дода и разноврсност станишта (високе планине, шуме, степе, суве и влажне ливаде, водени екосистеми) и педолошких подлога, потпуно је очекивано што се у јужном Банату може наћи 36 врста водоземаца и гмизаваца, више од 200 врста птица и 50 врста сисара, међу којима има ретких и угрожених врста и на нивоу Европе. Овакво богатство чини јужни Банат једном од „врућих тачака“ европске биолошке разноврсности и део АП Војводине са највећом површином заштићених подручја. Са српске стране постоје два специјална резервата природе, један предео изузетних одлика, више споменика природе, паркова природе и станишта, а са румунске стране постоји чак пет националних паркова. Овде може погледати (преузети) комплетан програм манифестације.