EU Green Week – Biciklom kroz zaštićeno područje Mali vršački rit

Biciklom kroz zaštićeno stanište Mali vršački rit
je događaj koji predstavlja vožnju biciklima kroz
jedno od 42 IBA (Važno područje za ptice) u Srbiji.
Uz promociju zdravih stilova života, biće održano i
predavanje o značaju zaštite životne sredine, kao i
podela promo materijala.
 
Petak, 04.06.2021. u 17 časova ispred Cafe Bar Velo.
 
Manifestacija se održava u okviru EU Green Week inicijative
 
Inicijator:
Istraživačko-edukativni centar Vršac
Podrška:
Turistička organizacija Vršac
 
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac
 
Cafe bar Velo – Vršac
  Prirodnjačko društvo GEA Vršac