Ово је моје место! Петиција за заштиту Вршачког парка

Већ 20 година локалне и покрајинске власти избегавају да донесу нову одлуку о заштити Градског парка у Вршцу. Еколошки центар „Станиште“, Природњачко друштво „Геа“ и Еколошко удружење „Авалон“ из Вршца, покрећу ПЕТИЦИЈУ са захтевом да Скупштина АП Војводине коначно донесе ову одлуку.
Иако је један од највреднијих и најстаријих паркова у Србији, Градски парк у Вршцу нема заштиту државе какву заслужује. Завод за заштиту природе је урадио студију заштите, али се на доношење одлуке о заштити чека већ две деценије. Прво је град Вршац десет година избегавао да је донесе, а наредних десет исто то избегава да учини и АП Војводина.
Заштита је први и једини пут успостављена давне 1973. године, одлуком Скупштине општине Вршац. Због усаглашавања са новим законима, Завод је 2001. године урадио студију заштите и послао општини на усвајање. Ову одлуку општина никада није донела, највише зато што је тадашње руководство Комуналног предузећа „Други октобар“, које је управљач Парка, сматрало да ће заштита онемогућити извесне планове у вези Парка, и више пута је заустављало доношење. Након нових измена прописа, Завод је 2011. године ревидирао студију и утврдио да Парк има такве вредности, да заштиту проглашава АП Војводина. Међутим, ни покрајинска Скупштина још није донела ову одлуку.
У студији заштите јасно је наведено да Парк губи вредности због вишегодишњег изостанка мера заштите и вршења радова без услова заштите. Забележено је значајно смањење виталности стабала и нарушавања вртних елемената. Парк је без редовног финансирања, без чуварске службе и инспекцијског надзора, а неретко је и мета вандалског понашања. Одлука о заштити је правни основ за решавање ових проблема, који се чека недопустиво дуго. У жељи да покренемо ово питање, покрајинској власти смо упутили јавни апел. Одговор нисмо добили. Зато покрећемо петицију и захтевамо:
  1. Да Скупштина АП Војводине без одлагања донесе Покрајинску скупштинску одлуку о заштити Споменика природе „Градски парк у Вршцу“;
  2. Да се овом одлуком обезбеде начини за суштинско учешће грађана Вршца у одлучивању о будућим годишњим програмима управљања Градским парком.
Поред петиције, у оквиру кампање под називом „Ово је моје место“ планирамо изложбу старих и нових фотографија Парка, поводом Дана планете Земље (22. април), затим јавни састанак надлежних из АП Војводине са грађанима, производњу кратких видео материјала и друге активности.
Уколико желите да допринесете овој акцији, овде можете преузети ЛЕТАК, као и ОБРАЗАЦ ПЕТИЦИЈЕ и прикупити потписе у вашој околини. Контакт мејл је staniste@sbb.rs.
Овде можете потписати ОНЛАЈН петицију.
Можете преузети СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ, коју је још 2011. године урадио Покрајински завод за заштиту природе и за чије усвајање у Скупштини АП Војводине се залажемо.
 
Фотографије: Ладислав Частвен и Драган Милошевић